background

ภาษาเยอรมัน

Image
July 11, 2020

6 เมนูอาหารเยอรมัน [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์วันฮาโลวีน [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

ประโยคน่ารู้เวลาคุยโทรศัพท์ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์หมวดการเงินและธนาคาร [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

ไปคาเฟ่จะสั่งอะไรดี? [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

5 ประโยคโรแมนติก [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์วันคริสต์มาส [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 10, 2020

ประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 10, 2020

คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 9, 2020

สัตว์แปลกและหายาก (Exotic Animals) [ภาษาเยอรมัน]