Image

การยอมรับผิดในภาษาอังกฤษ

August 29, 2013

การแสดงการยอมรับ อาจจะเป็นการยอมรับความผิด ข้อผิด พลาด ยอมรับที่จะแก้ไขปรับปรุง
หรืออาจจะเป็นการยอมรับสิ่งที่ผู้ อื่นพูดถึงในแง่บวกก็ได้ ในการที่จะพูดว่าเราเองเป็นผู้กระทำสิ่งนั้น ๆ
มีหลายประโยคที่ใช้กันทั่วไป  เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะค่ะ

ประโยคที่ใช้พูดเพื่อแสดงการยอมรับผิด..^^

I’m wrong.

=  ผมทำผิดเอง

That’s my mistake.

=  เป็นความผิดของผมเอง

I’ll check and will not let it happen again.

=  ฉันจะตรวจสอบและจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับ

….ในกรณีที่ผู้อื่นช่วยบอกในสิ่งที่ถูกให้เรา เราควรขอบคุณและยอมรับที่แก้ไขในสิ่งนั้น

I’m really thankful that you help me notice this failure.

=  ขอบคุณจริง ๆ ที่ช่วยบอกจุดที่ผิดให้ผมครับ

Thank you for rectifying me. I’ll improve this.

= ขอบคุณที่ช่วยแก้ไขให้นะ ฉันจะปรับปรุงมันให้ดีขึ้น

วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับสำนวนที่ใช้พูดแสดงการยอมรับผิดไปหลายประโยคเลยนะค่ะ
กรณีที่เราถูกตำหนิ หรือกระทำการสิ่งใดที่เป็นความผิด เรา ควรแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ
ด้วยการขอโทษ และยอมรับในสิ่งที่ ผิดนั้น ตามด้วยการรับปากที่จะปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้นให้ดี ขึ้น
สำหรับน้องที่สนใจในภาษาอังกฤษแบบง่ายๆมาเรียนรู้กันต่อที่โรงเรียนสอนภาษา Ubon Academy ค่ะRead More

Image
August 28, 2013

การอุทานในภาษาอังกฤษ

Image
August 27, 2013

การแสดงความมั่นใจ แน่นอน [ภาษาอังกฤษ]

Image
August 26, 2013

สนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ