Image
July 11, 2020

ประโยคน่ารู้เวลาคุยโทรศัพท์ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์หมวดการเงินและธนาคาร [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

ไปคาเฟ่จะสั่งอะไรดี? [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

5 ประโยคโรแมนติก [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

เรียนศัพท์จีนจากบทกวี (Part 2) [ภาษาจีน]

Image
July 11, 2020

16 ประโยคคำชมทั่วๆ ไป [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

9 วลีเยอรมันที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงคำว่ารัก [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์วันคริสต์มาส [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

เสียงร้องสัตว์ต่างๆ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

การชักชวนและเสนอแนะ (Suggestion) [ภาษาอังกฤษ]