background

ภาษา

Image
July 11, 2020

ดอกไม้ต่างๆ [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์สัตว์ต่างๆ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์หมวดอาหาร (Nourriture) [ภาษาฝรั่งเศส]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 11, 2020

22 ประโยคให้กำลังใจ [ภาษาอังกฤษ]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์วันฮาโลวีน [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

เรียนศัพท์จีนจากบทกวี (Part 2) [ภาษาจีน]

Image
July 10, 2020

คำศัพท์หมวดค้าขาย [ภาษาจีน]

Image
July 8, 2020

เรียนศัพท์จีนจากบทกวี (Part 1) [ภาษาจีน]

Image
June 13, 2019

จักรราศีใหม่ 13 ราศี [ภาษาอังกฤษ]