Image

สำหรับผู้ที่สนใจในคอร์สภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมการสอบขอ VISA เยอรมัน A1

August 2, 2022

เปิดรับสมัคร คอร์สติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาษาเยอรมัน A1

หลักสูตรการเรียนการสอน ใช้ระยะเวลารวม ทั้งหมด 84 ชั่วโมง โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานด้านการเรียนภาษาเยอรมัน

โดยจะเริ่มจาก Basic พื้นฐานภาษาเยอรมันเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจาก ตัวอักษรในภาษาเยอรมัน การอ่านออกเสียง การสะกดตัวอักษร การสนทนา การฟังเริ่มต้น

ส่วนที่ 2 เน้น การเขียน การอ่านภาษาเยอรมัน ให้ถูกต้อง

ให้รู้จักคำศัพท์ที่หลากหลาย เริ่มฟังบทสนทนา และการอ่านจับใจความ รวมถึงการฟังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ รวมถึง เน้นคำศัพท์ และหัดเขียนและแต่งประโยคในการเขียนจดหมาย หรือ email การหัดกรอกแบบฟอร์มข้อมูล หรือ กรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่หายไป รวมถึง การทดสอบด้านการพูด ไม่ว่าจะเป็น การจับคู่ แนะนำ ถามตอบ และการอ่านบัตรคำ แล้วตั้งคำถาม เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ติวเข้มเตรียมตัวเพื่อสอบ

โดยจะเน้นการทำข้อสอบ การจับเวลาในการทำข้อสอบ รวมถึง เน้นการสอบพูด อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยในการทำข้อสอบ และเตรียมพร้อมมากที่สุดในการที่จะเข้าสอบ

ระยะเวลาเรียน :

วันธรรมดา [ สามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนได้ ขั้นต่ำ วันละ 3 ชั่วโมง จนถึงวันละ 6 ชั่วโมง ]

เรียน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 18.00 น. โดยสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ ขึ้นกับ slot เวลาที่เหลือ เช่น 9.00 – 12.00 หรือ 13.00- 15.00 หรือ 15.00 – 18.00 น. เป็นต้น

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ [ เลือกเพียง 1 วัน ต่อ สัปดาห์ ]

คอร์ส วันเสาร์ : ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และพักเที่ยง และเริ่มอีกในเวลา 13.00- 16.00 น. เวลาเรียน วันละ 6 ชั่วโมง ใช้เวลาในการเรียน เพียง 14 วัน

คอร์ส วันอาทิตย์  :ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.และพักเที่ยง และเริ่มอีกในเวลา 13.00- 16.00 น. เวลาเรียน วันละ 6 ชั่วโมงใช้เวลาในการเรียน เพียง 14 วัน

ราคาคอร์ส  :

จำนวนคน จำนวนชั่วโมง ราคา
1 – 2 คน 84 คนละ 27,000 บาท

*** รับเพียง กลุ่มละ 2 – 4 คน โดยหากไม่มีกลุ่มมาเอง ทาง โรงเรียนจะทำการจับกลุ่มให้ โดยมาตรฐานของทางโรงเรียน จะ จับคู่ผู้เรียนให้ ซึ่งจะมีอายุและพื้นฐานไม่แตกต่างกันมาก เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถมาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียน

หรือผ่านทาง Facebook Page ของโรงเรียน https://www.facebook.com/ubonac

หรือผ่าน Email ของโรงเรียน [email protected] ตามวันเวลาด่านล่างนี้

โรงเรียนเปิดทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10:30 น. – 18:00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : 9:00 น. – 16:00 น.Read More

Image
July 11, 2020

คำศัพท์สัตว์ต่างๆ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

6 เมนูอาหารเยอรมัน [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์วันฮาโลวีน [ภาษาเยอรมัน]