Image

ฤดูและอากาศ (ภาษาจีน)

March 23, 2013

วันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับฤดูกาลและอากาศในภาษาจีนค่ะ เรามาดูกันว่าแต่ละฤดูเราเรียกเป็นภาษาจีนกัน
ว่าอย่างไร อยากรู้กันไหมค่ะน้องๆ วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะ…>>

ฤดูกาล ภาษาจีน เรียกว่า 季节 อ่านว่า (jì jié) แล้วฤดูกาลต่างๆล่ะค่ะเรียกเป็นภาษาจีนว่าอย่างไร…
ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะค่ะ

这是一年中的四季
zhè shì yī nián zhōng de sì jì
= นี้คือฤดู…

春天, 夏天
chūn tiān xià tiān
= ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน

秋天和冬天
qiū tiān hé dōng tiān
= ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว

夏天很热。
xià tiān hĕn rè
= ฤดูร้อนอากาศร้อน

冬天很冷。
dōng tiān hĕn lĕng
= ฤดูหนาวอากาศหนาว

วันนี้อากาศเป็นอย่างไร? ในภาษาจีน เรียกว่า 今天天气怎么样? อ่านว่า ( jīn tiān tiān qì zĕn mo yang)
วันนี้อากาศเป็นอย่างไรค่ะน้องๆ…?

今天天气很冷。
jīn tiān tiān qì hĕn lĕng
= วันนี้อากาศหนาว

今天天气暖和。
jīn tiān tiān qì nuăn hé
= วันนี้อากาศอบอุ่น

…> คำศัพท์น่ารู้ <…

天气很冷                                   tiān qì hĕn lĕng                                   = หนาว
天在下雨                                   tiān zài xià yŭ                                     = ฝนกำลังตก
有风。                                      yŏu fēng                                             = มีลมแรง
天暖和。                                   tiān nuăn hé                                       = อบอุ่น
阳光灿烂的天气。                     yáng guāng càn làn de tiān qì                = แดดจัด
天气晴朗。                               tiān qì qíng lăng                                   = ท้องฟ้าโปร่ง

เป็นอย่างไรกันบ้างกับบทเรียนภาษาจีนในวันนี้ นอกจากจะสนุกกับการเรียนแบบง่าย
ยังได้รู้จักกับคำศัพท์ใหม่ๆกันไปอีกด้วยนะค่ะ น้องที่สนุกกับการเรียนภาษาจีนกำลังหา
ที่เรียนภาษาเพิ่มเติมหรือสถาบันสอนภาษาจีนเข้ามาติดตามกันที่โรงเรียนสอนภาษาจีน Ubon Academy ค่ะRead More

Image
March 8, 2013

ติดต่อห้องพัก (ภาษาจีน)

Image
March 7, 2013

ผลไม้ (ภาษาจีน)

Image
March 6, 2013

เมื่อรออาหารนาน (ภาษาจีน)