Image

คำขวัญวันเด็กในภาษาอังกฤษ

January 11, 2014

วันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันต่อนะค่ะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันนี้จะพาน้องๆมารู้จัก
กับคำขวัญวันเด็กปี 2557ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษกันอย่างไร

คำขวัญวันเด็กในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Childrens Day

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
“กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ว่า…..

“Be good and grateful, know your duty, have discipline, and help build the nation”

ภาษาอังกฤษเราสารถเรียนรู้ได้จากเรื่องรอบตัวเรานะค่ะ แล้วเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันต่อในวันพรุ่งนี้
จะเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะค่ะ ที่โรงเรียนสอนภาษา Ubon Academy ค่ะRead More

Image
January 10, 2014

เกร็ดน่ารู้ภาษาอังกฤษ

Image
January 8, 2014

ประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษ…ประเภทที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต

Image
January 6, 2014

ประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษ…ประเภทที่เป็นไปได้ในอนาคต