background

Tag: ประโยคภาษาฝรั่งเศส

Image
July 10, 2020

19 คำถามที่พบเจอในชีวิตประจำวัน (Part 2) [ภาษาฝรั่งเศส]

Image
July 10, 2020

19 คำถามที่พบเจอในชีวิตประจำวัน (Part 1) [ภาษาฝรั่งเศส]

Image
November 3, 2014

[ภาษาฝรั่งเศส] บอกเวลา (LE TEMPS QUI PASSE)

Image
October 26, 2014

[ภาษาฝรั่งเศส] สภาพอากาศ (LE TEMPS QU’IL FAIT)