background

สอบเข้า

Image
June 22, 2014

รู้จัก CU-TEP คือ?

Image
January 14, 2013

การพูดแนะนำตัว (ภาษาเยอรมัน)

Image
January 9, 2013

(รู้รอบ)รอบรู้ภาษาไทย

Image
December 23, 2012

สมบัติการคูณ (^_^)//

Image
December 22, 2012

สมบัติการบวก (^>^)//

Image
December 7, 2012

เรียนรู้หลักภาษา <<มาตราตัวสะกด>>

Image
November 13, 2012

ลำดับการแก้โจทย์ปัญหาระคน