Image

เรียนศัพท์จีนจากบทกวี (Part 1) [ภาษาจีน]

July 8, 2020

李绅《悯农》(Lǐ Shēn “mǐn nóng”) สงสารชาวนา
Li Shen’s “Sympathy for the Peasants”


锄禾日当午,(chú hé rì dāng wǔ,)

Hoeing millet in mid-day heat, พรวนดินยามแดดเปรี้ยงเที่ยงวัน

汗滴禾下土。(hàn dī hé xià tǔ.)

Sweat dripping to the earth beneath. เหงือหยดเผาะบนดินใต้กล้า

谁知盘中餐,(shuí zhī pán zhōng cān,)

Do you know the food on your plate, ใครจะรู้ว่าข้าวในจาน

粒粒皆辛苦。(lì lì jiē xīn kǔ.)

Each grain was hard-earned. ทุกเมล็ดได้มาแสนเหนื่อยยาก

Key Terms:

(chú) — hoe; ขุด จอบ

禾 (hé) — sprout; ต้นกล้า

日 (rì) — sun; ดวงอาทิตย์

汗 (hàn) — sweat; เหงื่อ

(dī) — drop; หยด หยาด

土 (tǔ) — soil; ดิน

 (pán) — plate; จาน

餐 (cān) — food; อาหาร 

(lì) — grain; เมล็ด

(jiē) — each and every; ล้วน

แล้วพบกันใหม่บทความหน้า สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
May 6, 2015

[ภาษาจีน] คำว่า และ (and) – 和 (hé)

Image
April 26, 2015

[ภาษาจีน] บอกว่าไม่มี (don’t have) ด้วย 没 (méi)

Image
April 19, 2015

[ภาษาจีน] บอกว่าต้องการ (want) ด้วย 要 (yào)