Read More

Image
September 12, 2014

[ภาษาฝรั่งเศส] ครอบครัว (La Famille)

Image
September 11, 2014

[ภาษาเยอรมัน] ครอบครัว (die Familie)

Image
September 10, 2014

[ภาษาญี่ปุ่น] สำนวนวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นที่ว่า “กลับมาแล้ว”