Image

[ภาษาเยอรมัน] to – from : nach – aus

October 29, 2014

(photo credit: David Yu@Flickr – City Night Colors – San Francisco)

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ to และ from กับชื่อเมืองและประเทศเป็นภาษาเยอรมันกัน

*คลิกที่ลิ้งค์คำศัพท์เพื่อฟังการออกเสียง

nach to ไปยัง
aus from จาก
in in ไปยัง

ในที่นี้ nach กับ in นั้นมีความหมายเดียวกันว่า to แต่ in จะใช้กับชื่อเมืองหรือประเทศที่มีคำนำหน้านามเพศหญิง (die) ขึ้นต้นอยู่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น

Ich fliege in die Schweiz. I’m flying to Switzerland.
Ich fliege nach Deutschland. I’m flying to Germany.

ส่วน aus นั่นจะใช้กับชื่อเมืองหรือประเทศที่มีคำนำหน้านามเพศหญิงขึ้นต้นอยู่ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

Ich bin aus den USA. I am from the US.
Ich bin aus Frankreich. I am from France.

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การใช้ to และ from กับชื่อเมืองและประเทศเป็นภาษาเยอรมันกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเยอรมันของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษาเยอรมันยินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
October 23, 2014

[ภาษาเยอรมัน] มื้ออาหาร (Meals)

Image
October 14, 2014

[ภาษาเยอรมัน] คำขึ้นต้นประโยคคำถาม (QUESTION WORDS)

Image
October 10, 2014

[ภาษาเยอรมัน] บอกสภาพอากาศ (Wetter)