Image

ภาษาเยอรมัน : หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

January 9, 2013

ภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน นั้นชาวเยอรมันมักจะเรียกว่าภาษาเยอรมัน ว่า Deutsch อ่านว่า ด๊อยช์ ซึ่งหมายถึง ตัวภาษาเยอรมัน นั่นเอง โดยส่วนใหญ่แล้วภาษาเยอรมันนั้นจะถือว่าเป็นภาษาทางราชการของประเทศเยอรมัน และยังมีบางประเทศก็ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาทางราชการด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศ ออสเตรีย ลิกเตนสไตน์ และ บางส่วนของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจในอิตาลี แคว้นทางตะวันออกของเบลเยียม บางส่วนของโรมาเนีย และแคว้นอัลซาซและบางส่วนของแคว้นลอร์แรนในฝรั่งเศส โดยประเทสส่วนใหย่จะอยู่ในแถบประเทศทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่


ความสำคัญของภาษาเยอรมัน
ในการใช้ภาษาเยอรมันนั้นทางประเทศในกลุ่มของยุโรปจะถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรที่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้มากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกและในหลายๆประเทศในยุโรปต่างพากันส่งเสริมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการเรียนการสอนรองจากภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้

ปัจจุบันหลักสูตรของทาง รร กวดวิชาอุบล Academy ที่ได้เปิดสอนภาษาเยอรมันนั้นได้ทำการเปิดสอนพิเศษภาษาเยอรมัน ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. คอร์สสอนพิเศษภาษาเยอรมันเพื่อสอบ [ PAT ]

หรือ
2. คอร์สสอนพิเศษภาษาเยอรมัน เพื่อสอบขอ visa เข้าประเทศเยอรมัน หรือสอบ A1 หรือสอบเทียบวัดระดับภาษาของภาษาเยอรมันในระดับขั้นสูง

รายละเอียดของคอร์สสอนภาษาเยอรมันมีดังต่อไปนี้
1. คอร์สสอนพิเศษภาษาเยอรมันเพื่อสอบ [ PAT ]
1.1 อาจารย์หรือคุณครูที่ทำการสอนนั้นจะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี โดยอาจารย์ชาวต่างชาติจะพูดและสอนเป็นภาษาเยอรมันและแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยหากมี class ที่ผู้เรียนนั้นไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ทาง รร จะมีผู้ช่วยครู หรือ Teacher Assistant หรือ TA นั้นเป็นอาจารย์คนไทย ที่จะคอยช่วยในการแปลภาษาอีกที ดังนั้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้ฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษาโดยตรงและหากยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามจาก TA ที่เข้าร่วมสอนได้ด้วยเช่นกัน

1.2 ในแต่ละกลุ่มหรือ class ของทาง รร นั้นจะกำหนดด้วยจำนวนนักเรียนที่ค่อนข้างจำกัด โดยรับเพียง 1-5 คนเท่านั้น สำหรับคอร์สภาษา เนื่องจาก ผู้เรียนจะได้เรียนอย่างทั่วถึงและมีความใกล้ชิด สามารถซักถามผู้สอนได้ และช่วยให้อาจารย์ผู้สอนนั้นสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

1.3 ในการกำหนดการสอนภาษาเยอรมันสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT นั้น ทาง รร จะกำหนดคอร์สรวมไว้อยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่ 32 – 64 ชั่วโมงขึ้นไป จนถึง 120 ชั่วโมง [ ซึ่งความรู้ความสามารถที่ได้จะแตกต่างกัน ขึ้นกับพื้นฐานของผู้เรียน ]

1.4 หากผู้เรียนต้องการเรียนเพื่อให้ทาง รร ออกใบรับรองใบประกาศการเรียนที่ออกโดย สถาบันสอนภาษา รร กวดวิชาอุบล Academy นั้นทาง รร จะกำหนดให้ต้องเรียนให้ครบที่ 120 ชั่วโมง จากนั้นทาง รร จะออกใบรับรองที่ออกโดย สถาบันสอนภาษา รร กวดวิชาอุบล Academy ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ ไม่ใช่ใบประกาศรับรองที่ออกโดย กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นจะเพียงแค่สามารถนำไปเป็นส่วนเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาการรับเข้าเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเท่านั้น


2. คอร์สสอนพิเศษภาษาเยอรมัน เพื่อสอบขอ visa เข้าประเทศเยอรมัน หรือสอบ A1 หรือสอบเทียบวัดระดับภาษาของภาษาเยอรมันในระดับขั้นสูง

2.1 คอร์สนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการไปยื่นขอวีซ่าแก่คู่สมรสที่จะไปยังประเทศเยอรมัน หรือบุคคลที่ต้องการจะไปพำนักในระยะยาวหรือไปทำงานที่ประเทศเยอรมัน จะต้องแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น นั่นก็คือการสอบขอ visa ในระดับเบื้องต้นที่ทางรัฐบาลเยอรมันกำหนดไว้ คือ Goethe-Zertifikats A1: Fit in Deutsch 1 เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน และสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันเบื้องต้นได้ ข้อสอบนี้เทียบเท่ากับระดับแรกหรือ (A1) ตามมาตรฐานการวัดความรู้ของ Gemeinsamen europ?ischen Referenzrahmens f?r Sprachen ที่แบ่งออกเป็น ทั้งหมด 6 ระดับ

2.2 การทดสอบภาษาเยอรมันระดับ A1 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
การทดสอบส่วนส่วนที่ 1 เรียกว่า Schriftlichen Pr?fung ประกอบไปด้วย การทดสอบการฟัง, การอ่าน และ การเขียน คะแนนเต็มรวม 75 คะแนน แบ่งออกเป็น
การทดสอบด้านการฟัง คะแนนเต็ม 25 คะแนน
การทดสอบด้านการอ่าน คะแนนเต็ม 25 คะแนน
การทดสอบด้านการเขียน คะแนนเต็ม 25 คะแนน
การทดสอบส่วนที่ 2 เรียกว่า M?ndliche Pr?fung นั่นก็คือการสอบพูด คะแนนเต็มรวม 25 คะแนน
ส่วนเกณฑ์ที่ถือว่าสอบผ่านนั่นก็คือ คะแนนในการสอบรวมทั้งหมด 100 คะแนน เกณฑ์ที่กำหนดว่าสอบผ่านคือจำเป็นต้องได้ 60 คะแนน จึงจะถือได้ว่าสอบผ่าน โดยในการสอบนั้นสามารถไปขอสอบได้ที่ สถาบันเกอเธ่ [ เป็นสถาบันที่ทางสถานฑูตเยอรมันประจำประเทสไทยให้การรับรองผลสอบ]

2.3 คอร์สเพื่อสอบขอ visa A 1 นั้น ต้องใช้เวลาในการ take course อย่างต่ำที่ 100 – 200 ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ [ แล้วแต่พื้นฐานของ นักเรียน ]


ข้อมูลสำคัญของประเทศเยอรมัน
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ: สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(ประเทศเยอรมัน), Federal Republic of Germany (Deutschland)
ภาษาทางราชการ : ภาษาเยอรมัน : Deutsch / German)
เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน (Berlin)
เมืองที่สำคัญ ฮัมบูร์ก (Hamburg) มิวนิก (Munich/M?nchen) โคโลญ Cologne เอสเซ่น (Essen) แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt)
สกุลเงินที่ใช้ คือ เงิน ยูโร (Euro)
จำนวนประชากรโดยเฉลี่ย ประมาณ 149-150 ล้านคน
ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ โรมันคาทอลิก
พื้นที่ของประเทศทั้งหมด : 356,910 ตารางกิโลเมตร
รหัสประเทศ : 49
รหัสอินเตอร์เน็ตที่ใช้ประจำชาติ : .de
สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย Embassy of the Federal Republic of Germany
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-287-9000, 02-285-6232
โทรสาร : 02-287 1776
เว็บไซต์ : http://www.bangkok.diplo.de

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เปิดสอนเป็นคณะหรือภาควิชาภาษาเยอรมันในประเทศไทย ได้แก่
ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงRead More

Image
January 2, 2013

หัดพูดภาษาเยอรมันแบบง่ายๆ

Image
June 5, 2012

เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน