Image

[ภาษาฝรั่งเศส] ขอบคุณและขอโทษ (Merci et désolé)

August 20, 2014

เมื่อมีคนทำดีให้ “เราต้องขอบคุณ” เมื่อเราทำผิด “เราต้องขอโทษ”
วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกล่าวขอบคุณและกล่าวขอโทษเป็นภาษาฝรั่งเศสกัน

Merci et désolé – ขอบคุณและขอโทษ

*คลิกที่ประโยคเพื่อฟังการออกเสียง
Merci แปลว่า Thanks you. : ขอบคุณ
Merci bien de votre assistance. แปลว่า Thank you for your help. : ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ
Merci pour tout. แปลว่า Thank you for everything. : ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง
Désolé แปลว่า Sorry : ขอโทษ
Je suis désolé. แปลว่า I’m sorry. : ฉันขอโทษ (ผู้ชายพูด)
Je suis désolée. แปลว่า I’m sorry. : ฉันขอโทษ (ผู้หญิงพูด)
Je suis vraiment désolé. แปลว่า I’m really sorry. : ฉันขอโทษจริงๆ
Désolé, je suis en retard. แปลว่า Sorry I’m late. : ฉันขอโทษที่มาสาย (ผู้ชายพูด)
Désolée, je suis en retard. แปลว่า Sorry I’m late. : ฉันขอโทษที่มาสาย (ผู้หญิงพูด)
Désolé de vous avoir fait attendre. แปลว่า Sorry to keep you waiting. : ฉันขอโทษที่ทำให้คุณรอ (ผู้ชายพูด)
Désolée de vous avoir fait attendre. แปลว่า Sorry to keep you waiting. : ฉันขอโทษที่ทำให้คุณรอ (ผู้หญิงพูด)

จบลงไปแล้วกับการกล่าวขอบคุณและกล่าวขอโทษเป็นภาษาฝรั่งเศส. ท่านใดสนใจเรียนภาษาฝรั่งเศส UBON Academy ของเรามีคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสยินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
August 13, 2014

[ภาษาฝรั่งเศส] วันทั้ง 7 และเดือนทั้ง 12

Image
August 11, 2014

[ภาษาฝรั่งเศส] การทักทาย (Greetings)

Image
January 1, 2013

คำอวยพรปีใหม่ (ภาษาฝรั่งเศส)