Image

[ภาษาเยอรมัน] บอกลา

March 18, 2014

(photo credit: Taichiro Ueki@Flickr – Bye-Bye)

วันนี้จะพาน้องๆ มาเรียนภาษาเยอรมันกันต่อกับบทเรียนในการ กล่าวลา
เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลงเราจำเป็นต้องกล่าวลา ซึ่งมีหลายประโยคที่น้องควรจะรู้จักเอาไว้ เราไปรู้จักกับประโยคเหล่านี้กันเลยดีกว่าค่ะ

ประโยคสุดฮิตที่ชอบพูดกัน ^___^

Aufwiedersehen เอาฟ์ วี เดอ เซน ลาก่อน
Tschuss ชุส บาย
Schau เชา แล้วเจอกัน
Bis später บิส สแป๊ดเท่อะ แล้วพบกันใหม่
Bis nachher บิส น้าคทแฮรฺ แล้วพบกันใหม่
Bis morgen บิส มอรฺเก็น เจอกันในวันพรุ่งนี้

จากที่ได้เรียนประโยคสำหรับการกล่าวลาเป็นภาษาเยอรมันกันแล้วแต่ละประโยคจะใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างกัน และแล้วแต่โอกาส น้องที่กำลังสนุกกับการเรียนภาษาเยอรมัน หรือสนใจเรียนพิเศษภาษาเยอรมันเข้ามาติดตามกันต่อที่โรงเรียนกวดวิชา Ubon Academy กันได้เลยนะค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
March 17, 2014

ประโยคภาษาเยอรมัน…สำหรับวัยรุ่น

Image
March 16, 2014

[ภาษาเยอรมัน] ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

Image
December 25, 2013

สบายดีไหม (ภาษาเยอรมัน)