949/23 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรหาเราหรือเข้ามาติดต่อที่โรงเรียนได้ตลอดเวลา เราจะตอบทุกคำถามภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เปิดตั้งแต่ 10.00 น. — 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เปิดตั้งแต่ 9.00 น. — 17.00 น.
ปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์