Image

คำศัพท์หมวดประเพณี (传统节日) [ภาษาจีน]

July 10, 2020

传统节日 Chuán tǒng jié rì
(ฉวน ถง เจี๋ยรื่อ) ประเพณี

ที่  ตัวอักษร  พินอิน  การอ่าน  คำแปล
1 传统  chuan tǒng  ฉวนถง  ประเพณี
2 节日  jié rì  เจี๋ยรื่อ  เทศกาล
3 谈论  tán lùn  ถานลุ่น  พูดคุย
4 自己 zì jǐ  จื้อจี่  ตัวเอง
5 国家  guó jiā  กั๋ว เจีย  ประเทศ
6 介绍  jiè shào  เจี้ยส้าว  แนะนำ
7 春节  Chūn Jié  ชุนเจี๋ย  ตรุษจีน
8 清明节  Qīng Míng Jié  ชิงหมิงเจี๋ย  เช็งเม้ง
9 劳动节  Láo Dòng Jié  เหลาต้งเจี๋ย  วันแรงงาน
10 中秋节  Zhōng qiū jié  จงชิวเจี๋ย  วันไหว้พระจันทร์
11 国庆节  Guó Qìng Jié  กั๋ว ชิงเจี๋ย  วันชาติ
12 泼水节  Pō Shuǐ Sié  โพสุ่ยเจี๋ย  วันสงกรานต์
13 水灯节  Shuǐ Dēng Jié  สุ่ยเติงเจี๋ย  วันลอยกระทง
14 一些  yì xiē  อี้เซีย  บ้าง บางส่วน 
15 佛教  Fó jiào  ฝอเจี้ยว  ศาสนาพุทธ
16 守夏节  Shǒu Xià Jié  โส่วเซี่ยเจี๋ย  วันเข้าพรรษา
17 佛诞节  Fó Dàn Jié  ฝอต้านเจี๋ย  วันวิสาขบูชา

แหล่งที่มา: https://northnfe-media.blogspot.com/2014/11/blog-post_27.html (22 เมษายน 2563)


แล้วพบกันใหม่บทความหน้า สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะคะ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
July 8, 2020

เรียนศัพท์จีนจากบทกวี (Part 1) [ภาษาจีน]

Image
May 6, 2015

[ภาษาจีน] คำว่า และ (and) – 和 (hé)

Image
April 26, 2015

[ภาษาจีน] บอกว่าไม่มี (don’t have) ด้วย 没 (méi)