Image

คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก

February 2, 2012

คอร์ส ปูพื้นฐานสำหรับเด็ก  ตั้งแต่ระดับ ป 1 จนถึง ป 6 รับกลุ่ม ละ 5 คนเท่านั้น

เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน และจะดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานให้เด็กๆได้มีการฟัง อ่าน เขียน และคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยให้เด็กไม่เกิดความกังวลใจในการพูด หรือ ฟังภาษาอังกฤษ เพราะถึงแม้ไม่ได้เรียนกับชาวต่างชาติ แต่อาจารย์ผู้สอนคนไทยก็จะมีการพูดคุยกับเด็กเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเช่นกัน

– เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เบื้องต้น A – Z

– เรียน การอ่านคำศัพท์ ง่ายๆ สะกดคำศัพท์ และฝึกการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ

– บทสนทนาง่ายๆสำหรับเด็ก

– การร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กได้หัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้ง่ายขึ้น

-สามารถเลือกเรียน วันธรรมดา หรือ เสาร์ – อาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง [ 2 ชั่วโมง /  1 สัปดาห์ ]

จับกลุ่มมาเอง กลุ่มละไม่เกิน 5 คนเท่านั้น หรือ เรียนเดี่ยวRead More