คอร์สที่เปิดรับสมัคร

1 คอร์สเรียน

  • 16 ชั่วโมง*

  • 1-5 คน/กลุ่ม**

*ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ดังตารางด้านล่างนี้ โดยระยะเวลาเรียนรวมไม่เกิน 2 เดือนต่อคอร์ส

แบบ ระยะเวลาเรียน
เรียนทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง8 วัน
เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง4 สัปดาห์
ตามผู้เรียนกำหนดไม่เกิน 2 เดือน

สามารถหยุดเรียนได้ 1 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน โดยทางโรงเรียนจะชดเชยเวลาเรียนให้ภายในกำหนดระยะเวลาเรียน

**จับกลุ่มมาเรียนเองหรือเรียนเดี่ยวเท่านั้น