Image

การแสดงความปรารถนา (ภาษาญี่ปุ่น)

July 16, 2013

เรามาเรียนรู้บทเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะค่ะ คนเรามีความต้องการที่แตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างนั้นเรามารู้จักกับประโยคที่ใช้แสดงความต้องการเป็นภาษาญี่ปุ่นกันนะค่ะ .>>.

あなたは何 が ほしいですか。

anata wa nani ga hoshii desu ka

= คุณต้องการ (อยากได้) อะไร?

…>> ประโยคแสดงความต้องการ

今日は暑いです。私は冷たいジュース が ほしいです。

kyou wa totemo atusi desu. watashi wa tsumetai ju-su ga hoshii desu

= วันนี้ร้อนจัง ฉันอยากได้น้ำผลไม้เย็นๆ.

今日は雨が降っています。傘 が ほしいです。

kyou wa ame ga futte imasu. kasa ga hoshii desu

= วันนี้ฝนตก ฉันอยากได้ร่ม.

私は恋人 が ほしいです。

watashi wa koibito ga hoshii desu

= ฉันอยากมีแฟน.

私は日本人の友達 が ほしいです。

watashi wa nihonjin no tomodachi ga hoshii desu

= ฉันอยากมีเพื่อนชาวญี่ปุ่น.

วันนี้ได้เรียนรู้ประโยคที่ใช้แสดงความต้องการเป็นภาษาญี่ปุ่นกันไปแล้ว
น้องๆได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆไปหลายคำเลยนะค่ะ สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันไปแล้ว
อย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันด้วยนะค่ะ หนึ่งในการเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น
ที่โรงเรียนกวดวอชา Ubon Academy นะค่ะRead More

Image
June 19, 2013

ภาษาญี่ปุ่น ง่ายนิดเดียว…!!

Image
June 18, 2013

เรียนภาษาญี่ปุ่นจากส่วนต่างๆในร่างกาย v\v

Image
June 17, 2013

ความรู้สึกต่างๆในภาษาญี่ปุ่น