Image

การถามเบอร์โทรศัพท์ (ภาษาญี่ปุ่น)

March 20, 2013

การติดต่อสื่อสารมีหลายช่องทาง ช่องทางที่ได้รับความนิยมก็คือการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์
ซึ่งเราจะติดต่อกันได้ก็จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของคู่สนทนาแล้วเราจะถามเบอร์โทรศัพท์คนอื่น
เราจะพูดด้วยประโยคว่าอย่างไร เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะค่ะ

ประโยคที่ใช้กันบ่อย….!

>>> ถามเบอร์โทรศัพท์

あなた の でんわ ばんごう は なんばん ですか?

Anata no denwa bangou wa nanban desuka

= เบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไรหรือค่ะ/ครับ

>>> บอกเบอร์โทรศัพท์

わたし の でんわ ばんごう は……..です。

Watashi no denwa bangou wa …… desu

= เบอร์โทรศัพท์ของฉันคือ………ค่ะ/ครับ

คำศัพท์น่ารู้…!

でわ                              denwa                  โทรศัพท์บ้าน

けいたいでんわ               keitaidenwa          โทรศัพท์มือถือ

ばんごう                         bangou                หมายเลข

なんばん                        nanban                หมายเลขอะไร

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะน้องๆในวันนี้ได้รู้จักกับคำศัพท์ใหม่ๆไปหลายคำเลยนะค่ะ
คราวนี้เราก็สามารถขอเบอร์เพื่อนๆชาวญี่ปุ่นของเราได้แล้วนะค่ะ สำหรับน้องที่กำลังหา
ที่เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเข้ามาติดตามกันนะค่ะที่โรงเรียนสอนภาษา Ubon Academy ค่ะRead More

Image
March 19, 2013

แมลง (ภาษาญี่ปุ่น)

Image
March 18, 2013

วิชาเรียนต่างๆ (ภาษาญี่ปุ่น)

Image
March 17, 2013

การนัดหมาย (ภาษาญี่ปุ่น)