Image
October 15, 2015

การกล่าว & ตอบรับคำขอบคุณ [ภาษาอังกฤษ]

Image
October 13, 2015

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย [ภาษาฝรั่งเศส]

Image
October 12, 2015

ห้อง [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
October 5, 2015

คำบุพบท at, on, in [ภาษาอังกฤษ]

Image
October 4, 2015

เหตุฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ [ภาษาอังกฤษ]

Image
September 29, 2015

ดวงดาวต่างๆ [ภาษาอังกฤษ]

Image
September 14, 2015

คำที่ใช้แสดงตำแหน่งและการเคลื่อนไหว (Preposition) [ภาษาอังกฤษ]

Image
September 14, 2015

ชื่อเรียกของลูกสัตว์ต่างๆ (BABY ANIMALS) [ภาษาอังกฤษ]

Image
September 14, 2015

สัตว์ต่างๆ (les animaux) [ภาษาฝรั่งเศส]

Image
September 14, 2015

กีฬาต่างๆ [ภาษาญี่ปุ่น]