เกี่ยวกับคอร์สเตรียมสอบเข้า

October 13, 2011

0SHARES


คอร์สเตรียมสอบเข้า เน้นเตรียมความพร้อม ก่อนการสอบเข้า ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4  รวมถึงคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น GAT, O-Net, A-NetRead More