Image

ไวยากรณ์ภาษาจีน

August 10, 2013

วันนี้จะพาน้องๆมาเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาจีนกันนะค่ะ เป็นไวยากรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับการบอก/
แสดงทิศทางของกริยา/การกระทำ พร้อมกันแล้วเราไปดูตัวอย่างประโยคในวันนี้กันนะค่ะ

คำกริยา + แสดงถึงการกระทำนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น

…> การกระทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น

你喝吗?

nĭ hē ma?

แปลว่า เธอดื่มไหม

…> การกระทำที่เสร็จสิ้นลงแล้ว

你喝了吗?

nĭ hē le ma?

แปลว่า เธอดื่มแล้วหรือยัง

….คราวนี้เรามาดูในกรณีปฏิเสธกันบ้าง…

…> การกระทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น

他喝吗?

tā hē ma?

แปลว่า เค้าดื่มไหม

…> การกระทำที่เสร็จสิ้นลงแล้ว

他没[有]喝。

tā méi (yŏu) hē.

แปลว่า เค้าไม่ได้ดื่ม

หาก คำกริยา + 了 ตามด้วยกรรม  ข้างหน้าคำขยายนาม (定语) ต้องมีคำบอกจำนวนหรือคำอื่น ๆ
ที่ทำหน้าที่ขยายนาม เช่น

我买了一本书。

wŏ măi le yì běn shū.

แปลว่า ฉันซื้อหนังสือ(มาแล้ว)หนึ่งเล่ม

ที่เราได้เรียนรู้มาข้างต้น เป็นไวยากรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับการบอก/แสดงทิศทางของกริยา/การกระทำ
จะสังเกตว่าเมื่อแปลความหมายก็เป็นการแปลตรงตัวง่ายๆ ง่ายจริงๆใช่ไหมล่ะค่ะน้องๆ
เห็นไหมล่ะค่ะหลักไวยากรณ์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย แล้วเรามาเรียนรู้กันต่อนะค่ะที่สถาบันสอนภาษาจีน Ubon Academy ค่ะRead More

Image
August 8, 2013

การจ่ายเงิน (ภาษาจีน)

Image
August 7, 2013

เรียนรู้ภาษาจีนในร้านอาหาร

Image
August 6, 2013

การจองร้านอาหาร (ภาษาจีน)