Image

คำที่ใช้แสดงตำแหน่งและการเคลื่อนไหว (Preposition) [ภาษาอังกฤษ]

September 14, 2015

Preposition คือ คำบุพบท เป็นคำที่ใช้แสดงตำแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา เป็นต้น โดยใช้เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม หรือคำนามกับวลีหรือประโยค

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำบุพบทที่ใช้แสดงตำแหน่งและการเคลื่อนไหวที่สำคัญกัน ดังต่อไปนี้

IN – ข้างใน ON – ข้างบน
UNDER – ข้างใต้ BETWEEN – อยู่ระหว่าง
BEHIND – อยู่ข้างหลัง IN FRONT OF – อยู่ข้างหน้า
UP – ขึ้น DOWN – ลง
THROUGH – ผ่าน TOWARD – ตรงไป
INTO – ลงใน OUT OF – ออกจาก
OVER – อยู่เหนือ NEXT TO – ถัดจาก

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำบุพบทที่ใช้แสดงตำแหน่งและการเคลื่อนไหวกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
September 9, 2015

วลีที่เกี่ยวกับเวลา (Time) [ภาษาอังกฤษ]

Image
September 9, 2015

Condiments – เครื่องปรุงรส [ภาษาอังกฤษ]

Image
August 30, 2015

ชื่อดอกไม้ [ภาษาอังกฤษ]