Image

[ภาษาอังกฤษ] วิธีการขอและให้อนุญาติ

June 21, 2015

วันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับขออนุญาติ และให้อนุญาติกัน (asking and giving permission)

Can I…? วิธีนี้ถูกใช้มากที่สุดสำหรับขออนุญาติทั่วไป:
Can I take your car to work tomorrow?

May I…? วิธีนี้เป็นการขอนุญาติที่มีความสุภาพและเป็นทางการ:
May I use the phone?

Would it be all right if/Is it all right if/Do you mind if… ? เป็นการขออนุญาติแบบไม่ต้องการให้คนอื่นเดือนร้อนหรือไม่ชอบใจ:
Would it be all right if I turned the radio off?
Do you mind if I open a window?

You can: วิธีนี้ถูกใช้มากที่สุดสำหรับบอกอนุญาติให้ทำ:
You can take the big bag as well if you like.

By all means/Of course/Certainly: วิธีนี้มีความสุภาพและเป็นทางการสำหรับบอกอนุญาติให้ทำ:
Do you mind if I bring my bike inside?
Of course you can/By all means, there’s plenty of space.

I don’t see why not: ใช้สำหรับบอกว่า “ใช่” เมื่อมีคนขออนุญาติที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง:
Could I stay the night at Ann’s?
I don’t see why not, so long as you’re home before lunch tomorrow.

Go ahead/Feel free/Be my guest: ใช้สำหรับบอกอนุญาติให้คนนั้นทำตัวตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ:
Is it all right if I take a bath?
Sure, go ahead/feel free. I’ll get you a towel.

Help yourself: ใช้บอกอนุญาติอย่างเป็นทางให้กับคนที่ขออนุญาติทำหรือใช้บางสิ่งบางอย่าง:
Do you mind if I use the phone?
Help yourself.

If you (really) must: ใช้สำหรับบอกอนุญาติให้คนที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง แม้ว่าคุณจะไม่อยากให้เขาทำมัน:
Is it all right if I invite Bob to the party?
If you must, but you know I don’t like him.

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับขออนุญาติและให้อนุญาติไปเรียบร้อย แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(photo credit: Karol [email protected] – don’t turn around…)Read More

Image
June 14, 2015

[ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์ที่ใช้เรียก “เงิน”

Image
June 7, 2015

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ will / won’t

Image
June 7, 2015

การใช้ Here และ There [ภาษาอังกฤษ]