Image

อวยพรปีใหม่เป็นภาษาจีน @_@

December 28, 2012

วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกับคำอวยพรปีใหม่กันดีกว่าค่ะ น้องๆจะได้รู้จักกับคำศัพท์ภาษาจีนจากประโยค
ที่นำมาฝากน้องๆในวันนี้หลายประโยคด้วยกัน ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ

คำอวยปีใหม่ที่นำมาฝากน้องๆในวันนี้

祝福您和您的家人幸福如意。

zhù fú nín hé nín de jiā rén xìng fú rú yì

= ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขสมปรารถนา

恭贺新年。

gōng hè xīn nián.

= สวัสดีปีใหม่ /ขออำนวยพรในวันปีใหม่

恭贺新禧,祝身体健康、事业发达。

gōnghè xīn xĭ, zhù shēn tĭ jiàn kāng,shìyè fādá.

= สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง งานการ(หรือกิจการ)เจริญรุ่งเรือง

恭贺新禧,万事如意。

gōng hè xīn xĭ,wàn shì rú yì.

= สวัสดีปีใหม่ ขอให้หมื่นเรื่องสมปรารถนา (ขอให้สมปรารถนาในทุก ๆ เรื่อง)

恭祝健康、幸运,新年快乐。

gōng zhù jiàn kāng.xìng yùn,xīn nián kuài lè.

= ขอให้แข็งแรง  โชคดี  มีความสุขในวันปีใหม่

祝来年好运,并取得更大的成就。

zhù lái nián hăo yùn,bìng qŭ dé gèng dà de chéng jiù.

= ขอให้โชคดีและได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปีหน้าที่จะมาถึงนี้

谨祝新年快乐幸福,大吉大利。

jĭn zhù xīn nián kuài lè xìng fú,dà jí dà lì.

= ขอให้ปีใหม่นี้ประสบความสุขสวัสดิมงคล

คำศัพท์น่ารู้

祝福                 zhù fú              ขออวยพรให้

幸福如意      xìng fú rú yì       มีความสุขสมปรารถนา

成就               chéng jiù           ความสำเร็จ

大吉大利      dà jí dà lì             สวัสดิมงคล

เป็นยังไงบ้างค่ะกับประโยคภาษาจีนที่นำมาฝากน้องๆในวันนี้ ได้รู้จักคำอวยพรปีใหม่กันไปแล้วอย่าลืมส่งสุข
ปีใหม่ด้วยคำอวยพรที่ได้เรียนกันไปแล้วนะค่ะ สำหรับน้องๆที่กำลังสนุกกับภาษาจีนหรือหนึ่งในการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาจีน เข้ามาติดตามกันได้ต่อที่ โรงเรียนกวดวิชา Ubon Academy กันได้เลยRead More

Image
December 24, 2012

คำซ้ำในภาษาจีน

Image
December 21, 2012

หลักไวยากรณ์ภาษาจีน

Image
December 20, 2012

เรียนรู้หลักไวยากรณ์(จีน)วันละคำ…