Image

สัมภาษณ์งาน (ภาษาจีน)

April 21, 2013

วันนี้นำเอาคำถามภาษาจีนที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งานมาฝากน้องๆค่ะ
เผื่อว่าในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ประเทศจีน น้องบางคนอยากจะทำงานไปด้วย
คงต้องเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์กันด้วยนะค่ะ ไปดูกันนะค่ะว่ามีคำถามไหนบ้าง
ที่พบบ่อยเวลาสอบสัมภาษณ์งาน…>

…> คำถามที่พบบ่อยในการสอบสัมภาษณ์งาน <…

我们为什么要雇请你呢?
wŏmen wèi shénme yào gù qĭng ni ne?
= เพราะเหตุใดพวกเราถึงต้องว่าจ้างคุณเข้าทำงาน

你最喜欢的大学课程是什么?为什么?
nĭ zuì xĭhuān de dà xué kè chéng shì shénme? wèi shénme?
= วิชาเรียนในมหาวิทยาลัยที่คุณชอบที่สุดคือวิชาอะไร เพราะอะไร

为什么你想到这里来工作?
wèi shénme nĭ xiăng dào zhè lĭ lái gōngzuò?
= เพราะอะไรคุณถึงอยากจะมาทำงานที่นี้

你对加班有什么看法?
nĭ duì jiā bān yŏu shénme kàn fă?
= คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานล่วงเวลา (โอที)

你对我公司有什么认识?
nĭ duì wŏ gōngsī yŏu shénme rènshi?
= คุณรู้จักอะไรในบริษัทเราบ้าง

你是怎么知道我们招聘这个职位的呢?
nĭ shì zěnme zhīdào wŏmen zhāo pìn zhè gè zhíwèi de ne?
= คุณทราบประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนี้ได้อย่างไรค่ะ

除了工资,还有什么福利最吸引你?
chú le gōngzī, háiyŏu shénme fú lì zuì xī yĭn nĭ?
= นอกจากเงินเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการอะไรที่ดึงดูดคุณมากที่สุด

…> คำศัพท์น่ารู้ <…

雇请                     gù qĭng                             ว่าจ้าง
大学课程              dà xué kè chéng                วิชาเรียนในมหาวิทยาลัย
加班                     jiā bān                              ทำงานล่วงเวลา (โอที)
招聘                     zhāo pìn                            ประกาศรับสมัครงาน

เป็นยังไงบ้างค่ะกับคำถามที่พบบ่อยในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ที่นำมาฝากน้องๆ
คงจะทำให้น้องๆมีความพร้อมที่จะสอบสัมภาษณ์มากขึ้นนะค่ะ น้องที่สนใจเรียนพิเศษภาษาจีนเพิ่มเติม
เข้ามาติดตามกันต่อนะค่ะที่โรงเรียนกวดวิชา Ubon Academy ค่ะRead More

Image
April 20, 2013

ไปเรียนต่างประเทศ (ภาษาจีน)

Image
April 19, 2013

ต่อรองราคา (ภาษาจีน)

Image
April 18, 2013

ขอความช่วยเหลือ (ภาษาจีน)