Image

รู้จัก CU-TEP คือ?

June 22, 2014

วันนี้แอดมินจะมาแนะนำให้รู้จักกับ CU-TEP กัน

CU-TEP ย่อมาจาก CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY เป็นชื่อของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา เป็นที่ได้รับความนิยมสูงมากจากผู้ใช้ในประเทศในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา เตรียมตัวทำงาน หรือศึกษาต่อ โดยจะมีการวัดทักษะ 3 ดัานดังต่อไปนี้

การสอบ (Skill Tested) Specific Features จำนวนข้อ ระยะเวลา เวลาสอบ ประตูเปิด ประตูปิด
การฟัง (Listening) บทสนทนาสั้นๆ (Short Conversations)
บทสนทนาที่ยาวขึ้น (Long Conversations)
บทพูดหรือเรื่องราวต่างๆ (Talk & Lectures)
30 ข้อ 30 นาที 09.00 – 09.30 น. 08.15 น. 08.40 น.
การอ่าน (Reading) 60 ข้อ 70 นาที 09.40 – 10.50 น.
การเขียน (Writing) หาจุดที่ผิดหลักไวยากรณ์ (Error Identification) 30 ข้อ 30 นาที 11.00 – 11.30 น.

*ช่วงรอยต่อของแต่ละพาร์ท จะใช้เวลารอยต่อ 10 นาที เริ่มใช้ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2556

ผลสอบ CU-TEP

คะแนนเต็ม 120 คะแนน
ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบออนไลด์ได้หลังจากทำหารสอบ 2 สัปดาห์

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ CU-TEP 700 บาท

สำหรับวันนี้ เราก็ได้รู้จักกับการทดสอบ CU-TEP กันแล้ว คราวหน้าแอดมินจะนำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ CU-TEP อย่าลืมติดตามละกัน สำหรับคนไหนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษา และการสอบ สามารถติดต่อเรา UBON Academy สามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะในการเตรียมสอบ CU-TEP ได้Read More

Image
June 20, 2014

วลี&ประโยคใช้บ่อย 2 ภาษา: อังกฤษ – เยอรมัน หมวดตัวอักษร A

Image
June 19, 2014

วิชามารภาษาอังกฤษ: 24 Tenses (24 โครงสร้างประโยค) (PART II)

Image
June 18, 2014

วิชามารภาษาอังกฤษ: 24 Tenses (24 โครงสร้างประโยค) (PART I)