Image

[ภาษาอังกฤษ] 10 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

January 18, 2015

(photo credit: John Keogh – English Dictionaries)

วันนี้เรามีจุดเล็กๆ 10 จุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาให้พวกคุณได้ทึ่งกัน

1. คำที่ประกอบด้วยสระครบทั้ง 5 ตัว ที่สั้นที่สุด คีอ “eunoia” แปลว่า สุขภาพจิตดีหรือคิดดี

2. คำที่มีสระเพียงตัวเดียวที่ยาวที่สุด คือ “strengths” (9 ตัวอักษร) แปลว่า ความแข็งแรง กำลัง พลัง

3. มีเพียง 4 คำเท่านั้นที่ลงท้ายด้วย “-dous” ได้แก่ “tremendous” (ยิ่งใหญ่), “stupendous” (มากมาย), “hazardous” (อันตราย) และ “horrendous” (น่ากลัว)

4. คำที่เก่าแก่ที่สุด คือ “town”

5. คำที่มีพยางค์เดียวที่ยาวที่สุด คือ “screeched” แปลว่า เสียงครูดดัง

6. คำที่มีตัวอักษรเรียงตามลำดับที่ยาวที่สุด คือ “almost”

7. มีเพียง 2 คำเท่านั้นที่ลงท้ายด้วย “-gry” ได้แก่ “hungry” และ “angry”

8. คำที่ไม่มีสระที่ยาวที่สุด คือ “rhythms”

9. จุดที่อยู่บนตัว i เรียกว่า “tittle”

10. คำที่ถูกใช้ในประโยคสนทนามากที่สุด คือ “I”

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ 10 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
January 6, 2015

[ภาษาอังกฤษ] ถามตอบ Have you ever…? (ในชีวิตนี้คุณเคย…หรือไม่?)

Image
December 24, 2014

[ภาษาอังกฤษ] Merry Christmas! มาร้องเพลง Jingle Bell Rock กัน

Image
December 22, 2014

[ภาษาอังกฤษ] คำกริยาที่มาจากร่างกาย (Body Verbs)