Image

[ภาษาอังกฤษ] ลักษณะนาม (ถุง,ซอง,ขวด ฯลฯ)

May 18, 2015

ในภาษาไทย ลักษณะนาม คือ คำนามที่ใช้แสดงรูปลักษณะ ขนาดของคำนามนั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น หนังสือ 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม เป็นต้น

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำลักษณะนามต่างๆ นั้น พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกัน

a packet a packet of sugar น้ำตาล 1 ถุง
a bottle a bottle of wine ไวน์ 1 ขวด
a jar a jar of coffee กาแฟ 1 กระปุก
a box a box of tissues กระดาษชำระ 1 กล่อง
a can a can of peas ถั่ว 1 กระป๋อง
a tube a tube of toothpaste ยาสีฟัน 1 หลอด
a bar a bar of soap สบู่ 1 ก้อน
a piece a piece of cake เค้ก 1 ชิ้น
a bunch a bunch of flowers ดอกไม้ 1 ช่อ
a carton a carton of milk นม 1 กล่อง
a cup a cup of coffee กาแฟ 1 ถ้วย
a glass a glass of water น้ำ 1 แก้ว
a plate a plate of rice ข้าว 1 จาน
a sack a sack of rice ข้าว 1 กระสอบ
a sheet a sheet of paper กระดาษ 1 แผ่น

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ลักษณะนามต่างๆ ในภาษาอังกฤษกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(photo credit: song zhen@Flickr – A Cup of Beans)Read More

Image
May 14, 2015

[ภาษาอังกฤษ] Whose is it? – นี่เป็นของใคร?

Image
May 13, 2015

[ภาษาอังกฤษ] การจองตั๋วเครื่องบิน

Image
May 12, 2015

บอกว่าให้ “ระวัง” [ภาษาอังกฤษ]