Image

[ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์ที่ใช้เรียก “เงิน”

June 14, 2015

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า “เงิน” ซึ่งถูกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

คำเรียกภาษาไทย คำศัพท์ ให้หรือรับเอามา
เงินบริจาค Donation สร้างวัด-สร้างโรงพยาบาล
เงินค่าเล่าเรียน Fee โรงเรียน
เงินสินสอด Dowry พ่อแม่เจ้าสาว
เงินเป็นหนี้ Debt ขอยืม
เงินภาษี Tax สรรพากร
เงินค่าปรับ Fine ศาล-ตำรวจ-ผู้รักษากฎหมาย
เงินบำนาญ Pension หลังเกษียณ
เงินเดือน Salary พนักงาน
เงินค่าจ้าง Wage ลูกจ้าง
เงินกู้ Loan ให้ยืม
เงินค่าอาหาร-ขนม Allowance เด็ก-ลูกเรือ-แอร์โฮสเตส-สจ๊วต
เงินสินน้ำใจ-ตกรางวัล Tip เมื่อพอใจในบริการ
เงินค่าไถ่ Ransom โจรลักพาตัว
เงินสินบน Bribe นักการเมือง-ข้าราชการ ฯลฯ
เงินค่าเลี้ยงดู Alimony เมื่อหย่าร้าง

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า “เงิน” ไปหลายคำกันเลยทีเดียว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(photo credit: 401(K) 2012@Flickr – Money)Read More

Image
June 7, 2015

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ will / won’t

Image
June 7, 2015

การใช้ Here และ There [ภาษาอังกฤษ]

Image
June 3, 2015

[ภาษาอังกฤษ] วิธีการปรุงอาหาร (cook) มีกี่แบบ