Image

[ภาษาจีน] คำว่า และ (and) – 和 (hé)

May 6, 2015

คำสันธานที่นิยมใช้ในการเชื่อมคำนามกับคำนามเข้าด้วยกัน คือ คำว่า “และ”
ในภาษาจีนจะใช้คำว่า 和 (hé)

แต่พึงระลึกไว้ว่า 和 นั้นสามารถใช้เชื่อมระหว่างคำนามเท่านั้น

ยกตัวอย่างประโยคเช่น

*คลิกที่ประโยคเพื่อฟังการออกเสียง

พี่ชายและฉันเราไปปักกิ่ง
My brother and I are going to Beijing.
Wǒ hé wǒ gēgē yáo qù Běijīng. 我和我哥哥要去北京。
ฉันชอบข้าวและก๋วยเตี๋ยว
I like rice and noodles.
Wǒ xǐhuan mǐfán hé miántiáo. 我喜欢米饭和面条。
คุณกับฉันเราเหมือนกัน
You and I are the same.
Wǒ hé nǐ yīyàng. 我和你一样。

วันนี้เราก็ได้เรียนรู้การเชื่อมคำนามกับคำนามด้วยคำว่าและในภาษาจีนกันไปเรียบร้อย แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(photo credit: Vijay Kalakoti@Flickr – you & me, me & you)Read More

Image
April 26, 2015

[ภาษาจีน] บอกว่าไม่มี (don’t have) ด้วย 没 (méi)

Image
April 19, 2015

[ภาษาจีน] บอกว่าต้องการ (want) ด้วย 要 (yào)

Image
April 6, 2015

[ภาษาจีน] เป็น อยู่ คือ (to be) – 是 (shì)