Image

5 ประโยคโรแมนติก [ภาษาเยอรมัน]

July 11, 2020

1. Ich liebe dich. (I love you.)

แน่นอนว่าต้องมีประโยคนี้ ‘ฉัน รัก เธอ’ คำง่าย ๆ สามคำ คุณควรใช้คำนี้แบบรอบคอและใช้ด้วยความระมัดระวัง คุณอาจรักเบสบอล ช็อกโกแลต หรือช้อปปิ้ง (Ich liebe Baseball, Schokolade และ Einkaufen ตามลำดับ) แต่การบอกรักใครสักคนเป็นเรื่องใหญ่นะ

2. Ich hab’ dich lieb. (Love ya.)

ถ้าหากคุณต้องการบอกรักใครสักคน แบบ พี่น้อง เพื่อน คุณควรใช้คำนี้แทน มันแปลได้ว่าฉันรักเธอเหมือนกันแต่เป็นทางการน้อยกว่า สามารถใช้กับเพื่อนสนิท ครอบครัว

3. Willst du mein Freund/meine Freundin sein? (Do you want to be my boyfriend/girlfriend?)

Freund ใช้กับผู้ชายหรือ boyfriend และ Freundin ใช้กับผู้หญิงหรือ girlfriend ถ้าคุณอยากขอใครสักคนเป็นแฟนของคุณ สามารถใช้ประโยคนี้ได้ 

4. Willst du mit mir gehen? (Do you want to go out with me?)

ถ้าคุณมองหาประโยคเพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะจงเพศใดเพศหนึ่ง ประโยค “Willst du mein Freund sein?” ควรใช้ประโยคที่ไม่เป็นทางการนี้ คำถามนี้ใช้ถามเพื่อชวนใครสักคนออกเดท

5. Ich bin bis über beide Ohren verliebt. (I’m head over heels in love.)

ประโยคนี้แปลตรงๆ ได้ว่า “I’m in love until over both ears” ซึ่งก็มาจากการตกหลุมรักใครสักคนแบบหัวปักหัวปำ


แล้วพบกันใหม่บทความหน้า สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะคะ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
July 10, 2020

คำศัพท์ลูกสัตว์ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 10, 2020

ประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 10, 2020

คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา [ภาษาเยอรมัน]