Image

บทสนทนาการใช้โทรศัพท์ (ภาษาญี่ปุ่น)

February 7, 2013

วันนี้จะพาน้องๆมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นบทสนทนาที่เราจำเป็นต้องใช้อย่างแน่นอน เพราะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ใช้กันทั่วไปก็คือการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ วันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคที่เราต้องใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ไปเรียนรู้กันเลยนะค่ะ

>> เมื่อเราโทรศัพท์ถึงใครก็ตามหรือรับโทรศัพท์

もしもし
MOSHIMOSHI
= สวัสดี

>> เมื่อเราจะโทรหาใครเราจะต้องแนะตัวให้คู่สายรู้จักเราด้วย

こちらは佐藤かなです。
KOCHIRAWA SATOO KANADESU
= ผม/ฉันชื่อซาโต้คานะครับ/ค่ะ

>> เมื่อคนที่รับสายไม่ใช่คนเราต้องการคุยด้วยก็ต้องขอเรียนสายคนที่เราจะคุย

キャンディーをおねがいします。
CANDHIO ONEGAISHIMASU
= ขอสายแคนดี้หน่อยครับ/ค่ะ

>> การตอบเมื่อเราเป็นผู้รับสายหรือปลายทาง

はい, ちょっとおまちください。
HAI, CHOTTOOMACHIKUDASAI
= ครับ/ค่ะ กรุณารอสักครู่นะครับ/ค่ะ

…ถ้าคนที่ต้องคุยด้วยไม่อยู่เราจะบอกคู่สายว่า…
すみません, でかけていルです。
SUMIMASEN, DEKAKETEIRUNDESU
= ขอโทษนะครับ/ค่ะ ออกไปข้างนอกแล้วล่ะครับ/ค่ะ

บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในการโทรศัพท์เป็นการสนทนาที่ง่ายๆที่ใช้กันทั่วไป หลังจากที่ได้เรียนกันไปแล้วในวันนี้หวังว่าน้องๆจะสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในวันนี้กันนะค่ะ น้องที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมสามารถเข้ามาติดตามกันได้ต่อที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
Ubon Academy กันได้เลยนะค่ะRead More

Image
February 6, 2013

กล่าวขอบคุณ (ภาษาญี่ปุ่น)

Image
February 4, 2013

การบอกลาแบบง่ายๆ (ภาษาญี่ปุ่น)

Image
February 3, 2013

ผลไม้ (ภาษาญี่ปุ่น)