ต้องการอาจารย์


ต้องการอาจารย์ (Teacher Wanted)

ทางเราต้องการคอร์สที่หลากหลาย และต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์มาร่วมงาน เราเปิดกว้างหากมีไอเดียที่เปิดคอร์สที่สามารถให้ความรู้และเป็นที่ต้องการของตลาดเราพร้อมยินดีร่วมงานและเปิดคอร์สนั้น ๆ ได้

We look to expand available courses in variety area if you are one of those teachers or experts who would like to join us we can discussed the future courses.


ภายใต้การดูแลของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัตติ้งเอจ เทคโนโลยี โชลูชั่น สาขาอุบลราชธานี

949/23 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000