Image

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ How much/How many/How long/How often กับเวลา (times)?

July 22, 2014

เริ่มต้นเรามาทำความเข้าใจกับแต่ละคำศัพท์กันก่อน

how เป็นคำขึ้นต้นในประโยคคำถาม (Question Words) แปลว่า “อย่างไร, เท่าไร หรือ แค่ไหน”

much กับ many เป็นคำศัพท์บอกปริมาณ (Quantity Words) แปลว่า “จำนวนมากหรือปริมาณมาก” ใช้ในประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้
1. much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable Noun) เช่น rain, bacon, blood, air ฯลฯ
2. many ใช้กับคำนามที่นับได้ (Countable Noun) เช่น phone, car, book, manga ฯลฯ

long แปลว่า “ยาวหรือนาน”

– often แปลว่า “บ่อยๆ”

– time เป็นทั้งคำนามที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้
1. time ที่เป็นคำนามนับไม่ได้ จะหมายถึงช่วงเวลา ระยะเวลา
2. time ที่เป็นคำนามนับได้ จะหมายถึงเหตุการณ์นั้นๆ


หลังจากที่รู้คำศัพท์กันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ How much/How many/How long/How often + times นั้นจะใช้ตอนไหนกัน

1. How long?, How much? จะใช้เมื่อต้องการถามเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น

– Q: How long have you been waiting? คุณรอมานานเท่าไหร่แล้ว?
— A: Only for a minute or two. สักหนึ่งหรือสองนาทีนี่แหละ.

– Q: How long have you been living in this house? คุณอยู่บ้านหลังนี้มานานเท่าไหร่?
— A: For 20 years now, ever since my mother died. 20 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่ที่แม่ฉันเสีย.

– Q: How much longer can you stay? คุณจะอยู่นี่ได้นานแค่ไหน?
— A: Not much longer. For another ten minutes perhaps. ไม่นาน บางทีอาจสักสิบนาที.

– Q: How much sleep do you need? คุณต้องการนอนนานแค่ไหน?
— A: For 1 hour. 1 ชั่วโมง.

* เราจะสังเกตได้ว่าตอนตอบจะมักใช้ For หรือ Since บ่อยๆ สามารถเรียนรู้การใช้ since และ for ที่ ลิ้งค์นี้

** เสริม How long? ยังสามารถใช้เมื่อต้องการถามเกี่ยวกับความยาวของสิ่งของที่ต้องการวัด ยกตัวอย่างเช่น
– Q: How long is this table? โต๊ะนี้ยาวแค่ไหน.
— A: About 1.5 meters. ยาวประมาณ 1.5 เมตร.

2. How often?, How many? จะใช้เมื่อต้องการอยากรู้ตัวเลขจำนวนครั้งที่แน่นอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น

– Q: How many times have you read that book? คุณอ่านหนังสือเล่มนั้นกี่ครั้งแล้ว?
— A: At least ten times. I really like it. อย่างน้อย 10 ครั้ง ฉันชอบมันมาก.

– Q: How many times did the phone ring last night? เมื่อคืนโทรศัพท์คุณดังกี่ครั้ง?
— A: I got ten missed call. 10 สายที่ไม่ได้รับ.

– Q: How often do you plan to play tennis this summer? คุณวางแผนเล่นเทนนิสหน้าร้อนนี้บ่อยแค่ไหน?
— A: As often as possible. Every day, if I can. บ่อยเท่าที่จะบ่อยได้ ถ้าเป็นไปได้ก็ทุกวันเลย.

– Q: How often did you go to the cinema? คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน?
— A: Once a month. เดือนละครั้ง.

* โดยทั่วไปแล้วการใช้ How often? จะเข้าใจง่ายกว่าและถูกใช้มากกว่าการใช้ How many?

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนวิธีการใช้ How much/How many/How long/How often กับเวลากันไปเรียบร้อยร้อยแล้ว หวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่บทความหน้า. ท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
July 18, 2014

[ภาษาอังกฤษ] 6 ประโยคที่ดีในการเริ่มบทสนทนา

Image
July 17, 2014

[ภาษาอังกฤษ] See, Look (at), Watch ใช้อย่างไร?

Image
July 16, 2014

รู้จัก TU-GET คือ?