Image

การขอโทษ (ภาษาจีน)

March 24, 2013

พูดถึงเรื่องความมีมารยาทเมื่อทำผิดก็จะต้องรู้จักกล่าวคำว่าขอโทษ แล้วเราจะพูดเป็นภาษาจีนกันว่าอย่างไร
วันนี้จะพาน้องมาเรียนรู้กันค่ะ พร้อมกันแล้วนะค่ะ …เราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะ…

“ขอโทษ” พูดเป็นภาษาจีนว่า 对不起 อ่านว่า duì bù qi. นอกจากจะใช้คำนี้แล้วยังมีคำอื่นอีกนะค่ะ
ไปดูกันว่ามีคำว่าอะไรอีกค่ะ…

对不起
Duìbùqǐ
= ขอโทษค่ะ/ครับ

请原谅
Qǐng yuánliàng
= ประทานโทษค่ะ/ครับ

不好意思。
Bù hǎoyìsi
= ขอโทษค่ะ/ครับ

真不好意思。
Zhēn bù hǎoyìsi
= ต้องขอโทษจริงๆ

打扰了
Dǎrǎole
= ต้องรบกวนแล้ว

真抱歉。
Zhēn bàoqiàn
= ขออภัยค่ะ/ครับ

… การตอบรับ…

没关系
Méiguānxì
= ไม่เป็นไร

别介意
Bié jièyì
= ช่างเถอะ

没事儿
Méishì er
= ไม่เป็นอะไรหรอก

这不是你的错
Zhè bùshì nǐ de cuò
= ไม่ใช่ความผิดของคุณ

ได้รู้กันไปแล้วนะค่ะกับการกล่าวคำขอโทษเป็นภาษาจีน เป็นยังไงกันบ้างพอจะจำเอาไปใช้ได้ไหมค่ะ
คงไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆหรอกใช่ไหมล่ะค่ะ ลองเปลี่ยนมาพูดเป็นภาษาจีนกันบ้างเท่านั้นเอง
สำหรับน้องที่สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมเข้ามาติดตามกันได้นะค่ะที่สถาบันสอนภาษา Ubon Academy ค่ะRead More

Image
March 23, 2013

ฤดูและอากาศ (ภาษาจีน)

Image
March 8, 2013

ติดต่อห้องพัก (ภาษาจีน)

Image
March 7, 2013

ผลไม้ (ภาษาจีน)