(รู้รอบ)รอบรู้ภาษาไทย

การพูดในชีวิตประจำวันของเรานอกจากจะใช้ในการสื่อความหมาย การสื่อสารระหว่างกัน
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆแล้ว ยังต้องสื่ออารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันและกัน
น้องๆจะเห็นได้ว่านอกจากการพูดคุยกันตามปกติยังยังมีการพูดในโอกาสพิเศษต่างๆด้วย

Forum, ภาษา, ภาษาไทย, ภาษาไทย, สอบเข้า, เพิ่มเกรด อ่านเพิ่มเติม

ภาษาไทยวันละคำ

วันนี้จะพาน้องๆมาเรียนภาษาไทยเกี่ยวกับสระ กับการ์ตูนรู้รักภาษาไทย จาก youtube ที่นำมาฝากน้องๆในวันนี้ มาดูกันว่าเมื่อพยัญชนะประสมกับสระและมีตัวสะกด จะมีวิธีใช้สระอย่างไร ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

Forum, บริการด้านภาษา, ภาษา, ภาษาไทย, ภาษาไทย, เพิ่มเกรด อ่านเพิ่มเติม

++คำเป็น คำตาย++

วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องหลักภาษาไทย หลักการจำ (คำเป็น คำตาย) มาฝากน้องๆโดยเฉพาะค่ะ
จะทำให้น้องๆเข้าใจหลักภาษาได้มากขึ้น ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ

Forum, บริการด้านภาษา, ภาษาไทย, เพิ่มเกรด อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้หลักภาษา <<มาตราตัวสะกด>>

วันนี้จะพาน้องๆไปเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ในวันนี้นำตัวอย่างมาตราแม่กก
จาก วิดีโอ ใน YouTube มาฝากน้องๆค่ะ ไปดูกันเลยว่ามาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา

Forum, ภาษาไทย, สอบเข้า, เพิ่มเกรด อ่านเพิ่มเติม