การใช้ AS…AS [ภาษาอังกฤษ]

ตัวอย่างการใช้งาน

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์วันคริสต์มาส (Christmas Vocabulary) [ภาษาอังกฤษ]

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

รากศัพท์ (Root Word) + ~cide [ภาษาอังกฤษ]

คำศัพท์ที่เกิดการจากรวมรากศัพท์ (Root Word) กับคำว่า ~cide

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ไม้ประดับ [ภาษาอังกฤษ]

ผลงานวิจัยของ NASA เกี่ยวกับพืชที่ช่วยในการดูดสารพิษ และฟอกอากาศในบ้าน

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

สัญชาติและวันชาติของ 10 ประเทศอาเซียน [ภาษาอังกฤษ]

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

SAY และ TELL ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ]

การใช้ say กับ tell

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

Possessive Adjectives และ Possessive Pronouns [ภาษาอังกฤษ]

การแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษ

ภาษา, ภาษาอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม

การใช้ Who, what หรือ which? [ภาษาอังกฤษ]

ภาษา, ภาษาอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม

lose และ loose ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ]

ความแตกต่างของคำว่า lose กับ loose

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

วลีและคำศัพท์หมวดงานบ้าน [ภาษาอังกฤษ]

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม