ดอกไม้วันไหว้ครู [ภาษาอังกฤษ]

ความหมายของดอกไม้ที่จะต้องมีในวันไหว้ครู

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

การใช้ AS…AS [ภาษาอังกฤษ]

ตัวอย่างการใช้งาน

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์วันคริสต์มาส (Christmas Vocabulary) [ภาษาอังกฤษ]

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

Du, Sie, Ihr ต่างกันอย่างไร? [ภาษาเยอรมัน]

การใช้ Du, Sie, Ihr ในภาษาเยอรมัน

ภาษา, ภาษาเยอรมัน อ่านเพิ่มเติม

อาชีพต่างๆ [ภาษาฝรั่งเศส]

คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดอาชีพต่างๆ

ภาษา, ภาษาฝรั่งเศส อ่านเพิ่มเติม

รากศัพท์ (Root Word) + ~cide [ภาษาอังกฤษ]

คำศัพท์ที่เกิดการจากรวมรากศัพท์ (Root Word) กับคำว่า ~cide

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ไม้ประดับ [ภาษาอังกฤษ]

ผลงานวิจัยของ NASA เกี่ยวกับพืชที่ช่วยในการดูดสารพิษ และฟอกอากาศในบ้าน

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม

การอ่านพระปรมาภิไธย (ชื่อเต็ม) รัชกาลที่ 10

(reference credit: http://www.royin.go.th/?p=15054)

ภาษา, ภาษาไทย อ่านเพิ่มเติม

ชอบ (like) & ไม่ชอบ (don’t like) [ภาษาเยอรมัน]

การใช้คำว่าชอบและไม่ชอบในภาษาเยอรมัน

ภาษา, ภาษาเยอรมัน อ่านเพิ่มเติม

สัญชาติและวันชาติของ 10 ประเทศอาเซียน [ภาษาอังกฤษ]

English is Fun, ภาษา, ภาษาอังกฤษ, เกร็ดเล็กผสมน้อย อ่านเพิ่มเติม