สำหรับผู้ที่สนใจในคอร์สภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมการสอบขอ VISA เยอรมัน A1

เปิดรับสมัคร คอร์สติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อขอ VISA ภาษาเยอรมัน A1

ข่าวสาร โปรโมชั่น, ภาษา, ภาษาเยอรมัน อ่านเพิ่มเติม

เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน

เปิดใหม่ล่าสุดกับคอร์สภาษา ของทางเราที่ เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ หรือใช้เพื่อสอบปรับวุฒิกัน โดยทางเราได้เปิดคอร์สภาษาหลากหลายให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้แก่

ข่าวสาร โปรโมชั่น, บริการด้านภาษา, ภาษา, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน อ่านเพิ่มเติม

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และค่อนข้างจะมีทักษะด้านภาษามาพอสมควร

ข่าวสาร โปรโมชั่น, ภาษา, ภาษาอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม

คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก

คอร์ส ปูพื้นฐานสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับ ป 1 จนถึง ป 6 เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน และจะดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

ข่าวสาร โปรโมชั่น, ภาษา, ภาษาอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม

คอร์สอินเตอร์เน็ต

หลักสูตรปรับถามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เน้นการนำไปใช้งานได้จริง  เสริมความรู้สำหรับเจ้าของกิจการ และสำหรับคนที่ต้องการพื้นฐานในการทำงานในสายอาชีพ Graphic Design หรือ Programmer  

ข่าวสาร โปรโมชั่น, คอมพิวเตอร์ ออนไลน์, บริการออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคอร์สเพิ่มเกรด

สำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนบทเรียน และเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค  

ข่าวสาร โปรโมชั่น, เพิ่มเกรด อ่านเพิ่มเติม