สำหรับผู้ที่สนใจในคอร์สภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมการสอบขอ VISA เยอรมัน A1

เปิดรับสมัคร คอร์สติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาษาเยอรมัน A1

หลักสูตรการเรียนการสอน ใช้ระยะเวลารวม ทั้งหมด 84 ชั่วโมง โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ส่วน

 

ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานด้านการเรียนภาษาเยอรมัน

โดยจะเริ่มจาก Basic พื้นฐานภาษาเยอรมันเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจาก ตัวอักษรในภาษาเยอรมัน การอ่านออกเสียง การสะกดตัวอักษร การสนทนา การฟังเริ่มต้น

 

ส่วนที่ 2 เน้น การเขียน การอ่านภาษาเยอรมัน ให้ถูกต้อง

ให้รู้จักคำศัพท์ที่หลากหลาย เริ่มฟังบทสนทนา และการอ่านจับใจความ รวมถึงการฟังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ รวมถึง เน้นคำศัพท์ และหัดเขียนและแต่งประโยคในการเขียนจดหมาย หรือ email การหัดกรอกแบบฟอร์มข้อมูล หรือ กรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่หายไป รวมถึง การทดสอบด้านการพูด ไม่ว่าจะเป็น การจับคู่ แนะนำ ถามตอบ และการอ่านบัตรคำ แล้วตั้งคำถาม เป็นต้น

 

ส่วนที่ 3 ติวเข้มเตรียมตัวเพื่อสอบ

โดยจะเน้นการทำข้อสอบ การจับเวลาในการทำข้อสอบ รวมถึง เน้นการสอบพูด อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยในการทำข้อสอบ และเตรียมพร้อมมากที่สุดในการที่จะเข้าสอบ

 

ระยะเวลาเรียน :

วันธรรมดา [ สามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนได้ ขั้นต่ำ วันละ 3 ชั่วโมง จนถึงวันละ 6 ชั่วโมง ]

เรียน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 18.00 น. โดยสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ ขึ้นกับ slot เวลาที่เหลือ เช่น 9.00 – 12.00 หรือ 13.00- 15.00 หรือ 15.00 – 18.00 น. เป็นต้น

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ [ เลือกเพียง 1 วัน ต่อ สัปดาห์ ]

คอร์ส วันเสาร์ : ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และพักเที่ยง และเริ่มอีกในเวลา 13.00- 16.00 น. เวลาเรียน วันละ 6 ชั่วโมง ใช้เวลาในการเรียน เพียง 14 วัน

คอร์ส วันอาทิตย์  :ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.และพักเที่ยง และเริ่มอีกในเวลา 13.00- 16.00 น. เวลาเรียน วันละ 6 ชั่วโมงใช้เวลาในการเรียน เพียง 14 วัน

 

ราคาคอร์ส  :

จำนวนคน จำนวนชั่วโมง ราคา
1 – 2 คน 84 คนละ 27,000 บาท

*** รับเพียง กลุ่มละ 2 – 4 คน โดยหากไม่มีกลุ่มมาเอง ทาง โรงเรียนจะทำการจับกลุ่มให้ โดยมาตรฐานของทางโรงเรียน จะ จับคู่ผู้เรียนให้ ซึ่งจะมีอายุและพื้นฐานไม่แตกต่างกันมาก เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(นักเรียนที่สอบผ่านวัดความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1)

 

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถมาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียน

หรือผ่านทาง Facebook Page ของโรงเรียน https://www.facebook.com/ubonac

หรือผ่าน Email ของโรงเรียน [email protected] ตามวันเวลาด่านล่างนี้

โรงเรียนเปิดทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10:30 น. – 18:00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : 9:00 น. – 16:00 น.

ข่าวสาร โปรโมชั่น, ภาษา, ภาษาเยอรมัน

สำหรับผู้ที่สนใจในคอร์สภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมการสอบขอ VISA เยอรมัน A1 เปิดรับสมัคร คอร์สติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อขอ VISA ภาษาเยอรมัน A1

เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน เปิดใหม่ล่าสุดกับคอร์สภาษา ของทางเราที่ เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ หรือใช้เพื่อสอบปรับวุฒิกัน โดยทางเราได้เปิดคอร์สภาษาหลากหลายให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้แก่

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และค่อนข้างจะมีทักษะด้านภาษามาพอสมควร

คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก คอร์ส ปูพื้นฐานสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับ ป 1 จนถึง ป 6 เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน และจะดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ