present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


การเดินทาง (le transport) [ภาษาฝรั่งเศส] คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดการเดินทางในรูปแบบต่างๆ

วิชาเรียนต่างๆ [ภาษาญี่ปุ่น] คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดวิชาเรียนต่างๆ ในห้องเรียน

การใช้ can และ could [ภาษาอังกฤษ] ...

ถามเวลา บอกเวลา [ภาษาเยอรมัน] ประโยคภาษาเยอรมันที่ใช้ถามบอกเวลา