present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


วลีและคำศัพท์หมวดงานบ้าน [ภาษาอังกฤษ] ...

คำศัพท์หมวดอาการและการบาดเจ็บ [ภาษาอังกฤษ] ...

การใช้ can และ cannot [ภาษาเยอรมัน] ...

คำศัพท์หมวดรายการบันเทิง [ภาษาอังกฤษ] ...