present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาอังกฤษ] Top 10 คำศัพท์ IELTS ที่สะกดผิดบ่อย จุดที่ผิดบ่อย และตัวอย่างคำที่ใช้ผิด

[ภาษาอังกฤษ] คำขึ้นต้นและลงท้ายในจดหมาย ที่เป็นประโยชน์สำหรับเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีเรียนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากในห้องเรียน วิธีเรียนภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนจากเหล่าอาจารย์ ESL

[ภาษาอังกฤษ] Do กับ Make ต่างกันอย่างไร? จะใช้ Do เมื่อไหร่ และเมื่อไหร่จะใช้ Make