present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาเยอรมัน] ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ พูดอย่างไร? ประโยคที่ใช้บอกอาการเจ็บป่วยต่างๆ

[ภาษาอังกฤษ] จับคู่คำศัพท์อาชีพ (Professional Relationship Vocabulary) คำศัพท์อาชีพระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ที่ได้รับบริการ

[ภาษาเยอรมัน] เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันเวลา

[ภาษาอังกฤษ] Sometime vs. Some time vs. Sometimes ต่างกันอย่างไร? ความแตกต่างระหว่าง Sometime, some time, และ sometimes