present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาเยอรมัน] คำศัพท์ในท้องทะเล ...

[ภาษาญี่ปุ่น] คำศัพท์มนุษยสัมพันธ์ ...

[ภาษาอังกฤษ] สำนวนที่ใช้สีบรรยายสิ่งต่างๆ (Idioms of Colour) ...

[ภาษาอังกฤษ] 5 คำที่สามารถใช้แทนคำว่า Yes! ได้ ทางเลือกคำตอบใหม่ๆ ที่สามารถใช้แทนคำว่า Yes!