present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาญี่ปุ่น] มารยาทบนโต๊ะอาหารของคนญี่ปุ่น มารยาทบนโต๊ะอาหารและมารยาทการใช้ตะเกียบของคนญี่ปุ่น

[ภาษาจีน] กีฬาในเอเชียนเกมส์ (运动) คำศัพท์ภาษาจีนของกีฬาต่างๆ ในเอเชียนเกมส์

[ภาษาอังกฤษ] เป่ายิ้งฉุบ เป่ายิ้งฉุบเป็นภาษาอังกฤษ

[ภาษาญี่ปุ่น] ทิศทาง (ほうこう) คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดทิศทาง