present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาอังกฤษ] คำคุณศัพท์ที่ต้องตามด้วย of ...

[ภาษาอังกฤษ] บอก Good Night! โดยวลีอื่นๆ ...

[ภาษาญี่ปุ่น] บอกว่า “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” คำว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบ ในภาษาญี่ปุ่น

[ภาษาอังกฤษ] เพิ่มความสุภาพให้กับประโยคคำถาม ...