present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาญี่ปุ่น] ประโยคขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ประโยคขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเป็นภาษาญี่ปุ่น

[ภาษาฝรั่งเศส] ขอบคุณและขอโทษ (Merci et désolé) วิธีการกล่าวขอบคุณและกล่าวขอโทษเป็นภาษาฝรั่งเศส

[ภาษาอังกฤษ] Hear กับ Listen to ใช้ต่างกันอย่างไร? Hear กับ Listen to นั้นใช้ต่างกันอย่างไร?

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ Go + คำนาม (Noun) วิธีการใช้ Go + คำนาม (Noun)