present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาเยอรมัน] คำศัพท์หมวดเครื่องเขียน คำศัพท์ภาษาเยอรมันหมวดเครื่องเขียน

[ภาษาอังกฤษ] พูดไม่ออก ฟังไม่ออก คิดไม่ออก พูดว่าอย่างไร? ประโยคภาษาอังกฤษของประโยคภาษาไทยกรณีที่เรากำลังประสบปัญหา

[ภาษาอังกฤษ] 8 คู่วลีที่ทำให้สับสนได้ง่าย 8 วลีที่มักใช้ผิดเพราะสับสน

[ภาษาอังกฤษ] ออกเสียงสระ สำเนียงคนอังกฤษ คำศัพท์ประกอบรูปภาพความหมาย