present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


life, live และ lives ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ] ...

To, Too และ Two ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ] ...

การใช้ Die, Died และ Dead [ภาษาอังกฤษ] ...

คำนามพหูพจน์ ที่เปลี่ยนรูป จาก คำนามเอกพจน์ โดยไม่เติม s/es [ภาษาอังกฤษ] คำนามพหูพจน์ในรูปที่ไม่ปกติ