present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


การนับสิ่งของ [ภาษาญี่ปุ่น] การนับสิ่งของที่มีขนาดเล็กและสิ่งของที่มีลักษณะบางเรียบ

หน่วยวัดความยาวและพื้นที่ [ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับหน่วยวัดในระบบต่างๆ

คำศัพท์เกี่ยวกับฉลากยา [ภาษาอังกฤษ] ...

คำศัพท์วันสงกรานต์ (Songkran Day) [ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์