present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาอังกฤษ] วิธีพูดขอโทษหรือบอกว่าเสียใจ ในหลายๆ วิธี

[ภาษาอังกฤษ] ประโยคเงื่อนไข แบบ Zero Conditional โครงสร้างประโยคเงื่อนไขแบบ Zero Conditional

[ภาษาญี่ปุ่น] สภาพภูมิอากาศ คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของญี่ปุ่น

[ภาษาเยอรมัน] คุณอายุเท่าไหร่ค่ะ – How old are you? ประโยคภาษาเยอรมันที่ถามเกี่ยวกับอายุ