present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


การอ่านพระปรมาภิไธย (ชื่อเต็ม) รัชกาลที่ 10 (reference credit: http://www.royin.go.th/?p=15054)

ชอบ (like) & ไม่ชอบ (don’t like) [ภาษาเยอรมัน] การใช้คำว่าชอบและไม่ชอบในภาษาเยอรมัน

สัญชาติและวันชาติของ 10 ประเทศอาเซียน [ภาษาอังกฤษ] ...

SAY และ TELL ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ] การใช้ say กับ tell