present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาเยอรมัน] ช่วงเวลาของวัน (Tageszeiten) คำศัพท์ภาษาเยอรมันในหมวดวันและเวลา - ช่วงเวลาของวัน (Times of day)

[ภาษาอังกฤษ] 10 สำนวนยอดนิยมในโรงเรียน (School Idioms) 10 สำนวนยอดนิยมในโรงเรียน (10 Popular School Idioms)

[ภาษาฝรั่งเศส] ฤดูกาล (les saisons) คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดฤดูกาล

[ภาษาญี่ปุ่น] ประโยคขอร้องแบบสุภาพ การใช้ ください (kudasai) ในประโยคขอร้องแบบสุภาพ ภาษาญี่ปุ่น