present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


คำตรงข้าม – The Opposite Words (ชุด 3) [ภาษาอังกฤษ] ...

คำศัพท์หมวดแมลง [ภาษาอังกฤษ] ...

การนับสัตว์ต่างๆ [ภาษาญี่ปุ่น] ลักษณะนามของสัตว์ที่มีขนาดเล็กและใหญ่ในภาษาญี่ปุ่น

การใช้ Articles (Der, Die, Das, Ein, Eine) [ภาษาเยอรมัน] การใช้ A,An,The ในภาษาเยอรมัน