present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาอังกฤษ] เราจะใช้ Go, Do หรือ Play ดี? เมื่อพูดถึงกีฬา (Sports) การใช้ Go, Do หรือ Play ตอนกำลังพูดเกี่ยวกับกีฬา

[ภาษาอังกฤษ] กริยาช่วยบอกความเป็นไปได้ (Modal Verbs of Probability) มาเรียนรู้ถึงคำกริยาช่วยบอกความเป็นไปได้ และวิธีการนำไปใช้

[ภาษาจีน] คำศัพท์หมวดสีสัน (颜色) มาเรียนรู้เพิ่มเติมคำศัพท์ภาษาจีนหมวดสีสันกัน

[ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์บอกปริมาณ (Quantifiers) การใช้งานคำศัพท์บอกปริมาณ (Quantifiers) สำหรับขยายคำนามที่นับได้และไม่ได้