present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


Possessive Adjectives และ Possessive Pronouns [ภาษาอังกฤษ] การแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษ

การใช้ have [ภาษาเยอรมัน] คำว่า มี หรือ have ในภาษาเยอรมัน

การใช้ Who, what หรือ which? [ภาษาอังกฤษ] ...

sie vs. Sie ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาเยอรมัน] ...