present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์วันฮาโลวีน (Halloween Vocabulary) คำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันฮาโลวีน

[ภาษาเยอรมัน] to – from : nach – aus การใช้ to และ from กับชื่อเมืองและประเทศเป็นภาษาเยอรมัน

[ภาษาอังกฤษ] It’s หรือ Its ความแตกต่างระหว่าง It's กับ Its และตัวอย่าง

[ภาษาฝรั่งเศส] สภาพอากาศ (LE TEMPS QU’IL FAIT) ประโยคภาษาฝรั่งเศสบอกสภาพอากาศ