present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


คำบุพบท at, on, in [ภาษาอังกฤษ] การใช้กับเวลา สถานที่ และอื่นๆ

เหตุฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ [ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเหตุฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

ดวงดาวต่างๆ [ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะจักรวาล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำที่ใช้แสดงตำแหน่งและการเคลื่อนไหว (Preposition) [ภาษาอังกฤษ] ...