เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน

เปิดใหม่ล่าสุดกับคอร์สภาษา ของทางเราที่ เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ หรือใช้เพื่อสอบปรับวุฒิกัน โดยทางเราได้เปิดคอร์สภาษาหลากหลายให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้แก่

1. คอร์สภาษาในแถบเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น  จีน เวียดนาม เป็นต้น

2. คอร์สภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เป็นต้น

โดยหลักๆ แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ไวยากรณ์ ( Grammar ) และ ส่วนที่เป็นการใช้การสนทนา ( Conversation ) โดยทางเราได้จัดให้มีผู้มีประสบการณ์ในด้านการสอนโดยตรง ทั้งอาจารย์ชาวไทย และ อาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นอาจารย์จากเจ้าของภาษาโดยตรงมาดำเนินการสอน เพื่อให้ได้การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนการสอน ทางเราได้จัดให้มีเอกสารประกอบการเรียนให้กับผู้เรียน รวมถึงยังคงเน้น กลุ่มเล็ก เริ่มต้น ที่ 1 – 5 คน เท่านั้น โดยทางเราให้น้องๆได้มีการจัดกลุ่มกันมาเอง หรือ หากว่าน้องๆคนใดที่ไม่สามารถจัดกลุ่มกันมาเองได้ ทางเราก็จะให้น้องๆได้ลงชื่อรอให้ได้ครบตามจำนวนแล้วจึงจะจัดกลุ่มให้

ข่าวสาร โปรโมชั่น, บริการด้านภาษา, ภาษา, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน

สำหรับผู้ที่สนใจในคอร์สภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมการสอบขอ VISA เยอรมัน A1 เปิดรับสมัคร คอร์สติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อขอ VISA ภาษาเยอรมัน A1

เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน เปิดใหม่ล่าสุดกับคอร์สภาษา ของทางเราที่ เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ หรือใช้เพื่อสอบปรับวุฒิกัน โดยทางเราได้เปิดคอร์สภาษาหลากหลายให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้แก่

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และค่อนข้างจะมีทักษะด้านภาษามาพอสมควร

คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก คอร์ส ปูพื้นฐานสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับ ป 1 จนถึง ป 6 เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน และจะดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ