คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และค่อนข้างจะมีทักษะด้านภาษามาพอสมควร ซึ่งในด้านการดำเนินการสอนนั้น ก็จะมีอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะมาช่วยส่งเสริมการใช้หลักภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง รวมถึงจะคอยช่วยปูพื้นฐานด้านภาษาให้ค่อนข้างชัดเจนและได้ใช้ภาษาได้ถูกหลักมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ร่วมกับกิจกรรมประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

 

ระดับชั้น ป.1 – ป.6

– ฝึกทักษะในการพูด และเขียน เป็นประโยคในภาษาอังกฤษ

– ฝึกความรู้ ความเข้าใจ ในการฟัง รวมถึงประโยค คำถาม และ โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

-สามารถเลือกเรียน วันธรรมดา หรือ เสาร์ – อาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง [ 2 ชั่วโมง /  1 สัปดาห์ ]

 

จับกลุ่มมาเอง กลุ่มละไม่เกิน 5 คนเท่านั้น หรือ เรียนเดี่ยว

 

ข่าวสาร โปรโมชั่น, ภาษา, ภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่สนใจในคอร์สภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมการสอบขอ VISA เยอรมัน A1 เปิดรับสมัคร คอร์สติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อขอ VISA ภาษาเยอรมัน A1

เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน เปิดใหม่ล่าสุดกับคอร์สภาษา ของทางเราที่ เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ หรือใช้เพื่อสอบปรับวุฒิกัน โดยทางเราได้เปิดคอร์สภาษาหลากหลายให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้แก่

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และค่อนข้างจะมีทักษะด้านภาษามาพอสมควร

คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก คอร์ส ปูพื้นฐานสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับ ป 1 จนถึง ป 6 เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน และจะดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ