คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก

คอร์ส ปูพื้นฐานสำหรับเด็ก  ตั้งแต่ระดับ ป 1 จนถึง ป 6 รับกลุ่ม ละ 5 คนเท่านั้น

เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน และจะดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานให้เด็กๆได้มีการฟัง อ่าน เขียน และคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยให้เด็กไม่เกิดความกังวลใจในการพูด หรือ ฟังภาษาอังกฤษ เพราะถึงแม้ไม่ได้เรียนกับชาวต่างชาติ แต่อาจารย์ผู้สอนคนไทยก็จะมีการพูดคุยกับเด็กเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเช่นกัน

– เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เบื้องต้น A – Z

– เรียน การอ่านคำศัพท์ ง่ายๆ สะกดคำศัพท์ และฝึกการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ

– บทสนทนาง่ายๆสำหรับเด็ก

– การร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กได้หัดออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้ง่ายขึ้น

-สามารถเลือกเรียน วันธรรมดา หรือ เสาร์ – อาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง [ 2 ชั่วโมง /  1 สัปดาห์ ]

 

จับกลุ่มมาเอง กลุ่มละไม่เกิน 5 คนเท่านั้น หรือ เรียนเดี่ยว

ข่าวสาร โปรโมชั่น, ภาษา, ภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่สนใจในคอร์สภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมการสอบขอ VISA เยอรมัน A1 เปิดรับสมัคร คอร์สติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อขอ VISA ภาษาเยอรมัน A1

เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน เปิดใหม่ล่าสุดกับคอร์สภาษา ของทางเราที่ เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ หรือใช้เพื่อสอบปรับวุฒิกัน โดยทางเราได้เปิดคอร์สภาษาหลากหลายให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้แก่

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และค่อนข้างจะมีทักษะด้านภาษามาพอสมควร

คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก คอร์ส ปูพื้นฐานสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับ ป 1 จนถึง ป 6 เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน และจะดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ